Aangifte inkomstenbelasting – premieheffing 2015

*|MC:SUBJECT|*
ONDERSTAANDE GEGEVENS GELIEVE U BIJ DE HAND TE HEBBEN
(indien voor u van toepassing) ALS WIJ VOOR U DE AANGIFTE INVULLEN
 
 
►Voorlopige aanslag(en) Inkomstenbelasting/premieheffing over 2015.
►Beschikkingen Toeslagen (Zorg-huur-kgb-ko) over 2015.
 

BOX 1
 • Jaaropgave(n) Werkgever / Uitkeringsinstantie
 • Jaaropgave(n) afkoop Pensioenen / Lijfrente
 
 
 Lijfrente / Aanvulling pensioen / Arbeidsongeschiktheid
 • Betaalde premies
 • Polis
 
 
Eigen woning
 • W.O.Z. waarde eigen woning, afgegeven door uw gemeente (Aanslag onroerend goed belasting 2015)
 • Overzicht betaalde hypotheekrente met vermelding van restant schuld
 • Overzicht betaalde rente restant schuld ontstaan na 29 oktober 2012
 • Verhuisregeling hypotheek aftrek max. 3 jaar
 • Herleven hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur, ook max. 3 jaar.
 • Bij uitbreiding of nieuwe hypotheek nota notaris, taxateur en nota’s besteding en hypotheekvoorwaarden.
 • Bij aankoop van woning nota notaris en taxateur en hypotheekvoorwaarden.
 
 
 
Specifiek zorgkosten niet vergoed door zorgverzekering / wmo / awbz.
 • Genees- en heelkundige hulp (m.u.v. ooglaser behandelingen) mits medisch noodzakelijk (bv tandarts mits niet vergoed door zorgverzekering) of paramedicus onderbegeleiding van een arts.
 • Medicijnen op doktersvoorschrift of geregistreerd paramedicus(niet vergoed door zorgverzekering)
 • Hulpmiddelen, voor horen/lopen/spreken (niet vergoed door zorgverzekering/wmo/awbz)
 • Dieet kosten op doktersvoorschrift of diëtist.
 • Reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
 • Reiskosten regelmatig ziekenbezoek
 • Extra gezinshulp (NIET zijnde eigen bijdrage)
 • Extra kleding en beddengoed
 • Contributies groene kruis/patiëntenvereniging
 
Niet meer aftrekbaar zijn:
 • Eigen risico
 • Eigen bijdrage gezinshulp
 • Huisapotheek
 • Brillen/contactlenzen/laserbehandelingen
 • Rollators/looprekken/krukken/steunen etc.
  • (vanaf 2014 incl. scootmobielen en/rolstoelen)
 • Cosmetische ingrepen
 • Aanvragen medische verklaring(en)
 • Voedingssupplementen/vitamines
 • IVF behandelingen nog maar beperkt aftrekbaar
 • Bovennatuurlijke geneeswijzen
 • Aanpassingen aan eigen woning
 
 
Alimentatie
 • Betalingen aan ex-partner(s)
 • Levensonderhoud kinderen vanaf 2015 niet meer aftrekbaar
 
 
Giften
 • Betaling aan erkende instellingen (ANBI instellingen bv, Foster Parents, Hartstichting etc), boven € 60,00.
 
 
Studiekosten
 • Kosten voor studie voor beroep, mits niet vergoed door werkgever. Hoger als € 250 met een maximum van € 15.000

BOX 3
 • WOZ waarde tweede woning en/of (verhuurd) onroerend goed
 • Overzicht beleggingen en/of spaartegoeden indien ze meer bedragen als € 21.330,--  persoon jonger dan 65 jaar.
 • Overzicht schulden indien beleggingen/spaartegoeden meer als € 21.330,- bedragen.

TOESLAGEN

U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget voor 2015 aanvragen tot 1 september 2016.
 
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*