Corona Update (copy 08)

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F. te Heerlen.
Met deze update willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden hoe de overheid het bedrijfsleven met verschillende regelingen helpt. Heeft u vragen dan bel ons (045-5723120) of mail ons: info@mhmanagement.nl.
TOELICHTING NIEUWE REGELINGEN

NOW2.0 - regeling (tegemoetkoming loonkosten)
Wordt met 3 maanden verlengd, nieuwe aanvragen vanaf 6 juli.Peildatum loonkosten is nu 15 mei 2020.
De boete bij ontslag om economische redenen (was 50%) vervalt, maar er mogen geen dividenduitkeringen gedaan worden aan aandeelhouders of het bestuur.
Werkgevers mogen in 2020 geen bonussen of dividend uitkeren.
Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.De opslag werkgeverslasten wordt verhoogd van 30 naar 40%.
De aanvraag van de  NOW 2.0 kan tot en met 30 september ingediend worden.

Tegemoetkoming flexwerkers (TOFA)
Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij het UWV een aanvraag doen voor de TOFA - regeling..
Voorwaarden:
  • in februari minimaal € 400 aan loon hebben genoten.
  • in maart minimaal  € 1,00
  • in april ten minste 50% minder loon genoten maar niet meer als      € 550,
  • per 1 april 18 jaar of ouder.
De tegemoetkoming bedraagt van 1 maart tot en met 31 mei € 550 bruto per maand. Aanvragen bij het UWV tussen 22 juni en 12 juli 2020.

Verlagen DGA - loon als gevolg van corona
Het is op grond van de corona gevolgen zonder overleg met de Belastingdienst toegestaan om het loon te verlagen, gerelateerd aan de omzetdaling. De BV mag dan geen lening of dividend uitkeren aan de ab-houder!


 
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*