Corona Update (copy 11)

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F. te Heerlen.
Met deze update willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden hoe de overheid het bedrijfsleven met verschillende regelingen helpt. Heeft u vragen dan bel ons (045-5723120) of mail ons: info@mhmanagement.nl.
Verlenging maatregelingen met 9 maanden
 
Het kabinet heeft inmiddels de maatregelingen verlengt tot juli 2021.  Wat betekent dit concreet.

N.O.W. 3.0

De belangrijkste wijzigingen in de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (tegemoetkoming in loonkosten) zij;
  • Verlenging in 3 tijdvakken van 3 maanden (tot 1 juli 2021.
  • Het minimale omzetverlies in het 2e tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden wordt geleidelijk aan afgebouwd van 80% naar 70% en uiteindelijk naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding wordt het mogelijk de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder de subsidie in gevaar te brengen.
  • De korting die wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt in het derde tijdvak verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
TOZO 3
De inkomensondersteuning ter ondersteuning voor levensonderhoud  krijgt opnieuw een vervolg met aangepaste voorwaarden. Werd bij TOZO 2 al het inkomen van uw partner bij de berekeningen betrokken vanaf 1 oktober komt er ook een vermogenstoets bij. Om aanspraak te kunnen blijven maken mogen beschikbare middelen, zoals contant geld geld en spaarsaldi, aandelen en obligaties, nier meer dan € 46.520 bedragen.

Eind juni 2021 eindigt de Tozo. Vanaf 1 juli 2021 wordt de bijstand voor zelfstandige (Bbz-regeling) opnieuw ingesteld.

T V L
De Tegemoetkoming voor Vaste Lasten is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. De verlenging gaat in per 1 oktober voor een periode van 3 maanden. Wie vanaf januari opnieuw steun nodig heeft kan opnieuw een aanvraag doen.
Vanaf 1 januari 2021 wordt de grens voor omzetverlies stapsgewijs verhoogd . Tot 31 december 2020 geldt een minimaal omzetverlies van 30%.
Om aanspraak te kunnen maken moet men minimaal € 4000 vaste lasten hebben in 3 maanden (was 4 maanden).
Het maximale bedrag aan subsidie is verhoogd van € 50.000 naar € 90.000

De overige voorwaarden blijven van kracht. de huidige TVL is nog met terugwerkende kracht aan te vragen tot en met vrijdag 30 oktober.
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*