Corona Update (copy 14)

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F. te Heerlen.
Met deze update willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden hoe de overheid het bedrijfsleven met verschillende regelingen helpt. Heeft u vragen dan bel ons (045-5723120) of mail ons: info@mhmanagement.nl.
Het kabinet heeft het steun- en herstelpakket vanwege de coronacrisis verder uitgebreid. Ook wordt afgezien van de geplande versoberingen van de steunmaartregelingen.

NOW en TVL
De NOW 3.0 blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. (Hierdoor vervallen de versoberingen).
De vaststelling van de NOW 2.0 is verschoven naar 15 april 2021. De werkgever hoeft bij een te hoog verleende subsidie van de NOW 1.0 tot € 500 niets terug te betalen.
De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage, afhankelijk van de omzetderving tussen de 50 en 70%. De verruiming wordt ingevoerd in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. 
De zogenaamde "seizoensmodule" voor de evenementensector blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen toch aanspraak maken op TVL.


TOZO
De TOZO loopt in de huidige vorm tot 1 april 2021.

Belastingmaatregelen
De periode dat ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 april 2021. Ondernemers die reeds eerder uitstel hebben gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
Deze regeling is nieuw, omdat niet iedereen geholpen is door de genomen maartregelingen geholpen is. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten. Het kabinet heeft hiervoor € 130 miljoen gereserveerd en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking van de maatregel voor de gemeenten. 
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*