Corona Update

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F. te Heerlen.
Met deze update willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden hoe de overheid het bedrijfsleven met verschillende regelingen helpt. Heeft u vragen dan bel ons (045-5723120) of mail ons: info@mhmanagement.nl.
Zoals u allen uit de media heeft vernomen heeft de regering diverse regelingen getroffen om de ondernemers te helpen.  Onderstaand een opsomming van de mogelijkheden.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
Deze maatregel vervangt de oude werktijdverkorting. Op dit moment kan nog geen aanvraag gedaan worden, daar wordt nog aangewerkt. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden bij een omzetverlies vanaf 1 maart. Zie ook;
https://ondernemersplein.kvk.nl/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now/


Tijdelijke Ondersteuning voor ZZPérs
Deze regeling is een versoepeling van de bestaande Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandige) Het verschil met de bestaande regeling is; 
>Geen toets op levensvatbaarheid van het bedrijf.
>Voor een periode van 3 maanden welke niet terugbetaald hoeft te worden.
>Bij verstrekking van een lening mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting.
>Met inkomen partner wordt geen rekening gehouden.

De aanvraag dient bij uw gemeente gedaan te worden, maar ook hier kan er op dit moment nog geen aanvraag gedaan worden. Wordt aan gewerkt en er komt zo snel mogelijk meer duidelijkheid.

Uitstel betalen belastingen
Bedrijven met liquiditeitsproblemen kunnen een verzoek bij de belastingdienst indienen om uitstel van betalingen voor de omzetbelasting, loonheffing, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. In de aanvraag moet een motivatie staan en er moet een deskundige verklaring zijn. Verzuimboete en invorderingsrente worden bij een positieve beoordeling van de belastingdienst niet berekend.
De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig, m.a.w. de behandeltijd zal toenemen. Hopelijk wordt dit een collectieve regeling.
Ook het aanpassen van de voorlopige aanslagen behoort tot de mogelijkheden. Zie ook;
 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten.
De regels voor de borgstelling worden versoepeld;
>De overheid staat borg voor 75% van het geleende (overbruggings-) krediet.
>De persoonlijke borg is verlaagd naar 10%.
>De toets op een tekort aan zekerheden is niet aan de orde.
>De manier van aflossen is de keuze van de bank.

De aanvraag dient bij de eigen bank te gebeuren. Zie ook;
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Bedrijven die moeite hebben om een bankleningen en garanties te krijgen kunnen gebruik maken van deze regeling De overheid geeft een garantie van 50% op bankleningen en bankgaranties.

Overige regelingen
  • Kleine ondernemingen met een Qcredits- krediet krijgen 6 maanden uitstel van betaling. Tevens gaat de rente in deze periode naar 2%
  • Voor sommige sectoren, die noodgedwongen dicht zijn,komt een compensatieregeling van € 4000,00 .
    Welke sectoren dit zijn is nog niet duidelijk.
  • Stopzetten toeristenbelasting.
  • Specifieke maatregelen voor cultuursector.
  •  
Tenslotte......
Zodra er per regeling meer duidelijkheid  is zullen wij u op de hoogte houden. Heeft u vragen bel of mail ons. Zie ook;
 
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*