De werkkostenregeling toegelicht

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F.
Voor vragen kunt u ons altijd bellen: 045-5723120. Of mail naar info@mhmanagement.nl.

De werkkostenregeling toegelicht


Onder de werkkostenregeling mag u zelf kiezen of u iets als eindheffingsloon aanwijst. Het is dus zaak dat u uw administratie goed op orde heeft. Hoe zit dat?

Eindheffingsloon

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alles belast loon is bij uw werknemer, tenzij u het als eindheffingsloon aanwijst. Let op. Als er geen sprake is van loon, gelden de regels van de werkkostenregeling niet. Dat speelt bijv. bij 'intermediaire' kosten.

Gerichte vrijstellingen

U kunt dan vervolgens aangeven voor welke loonbestanddelen er een gerichte vrijstelling geldt.

Vrijstellingen:
 • Zakelijk vervoer en woon-werkverkeer tot maximaal €0,19 per kilometer of de kosten van (zakelijk) openbaar vervoer.
 • Tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking (o.a. de zakelijke maaltijden).
 • Cursussen, congressen, erkenning verworven competenties (EVC) en inschrijving beroepsregisters en vakliteratuur, e.d.
 • Studiekosten.
 • Outplacement.
 • Extraterritoriale kosten (30%-regeling).
 • Zakelijke verhuiskosten (kosten van het overbrengen van de inboedel vermeerderd met € 7.750,-).
 • Schadevergoedingen.
 • Uitkering bij overlijden werknemer, partner of (pleeg)kinderen (drie maandlonen).
 • Diensttijdvrijstelling (na minimaal 25 jaar en nogmaals na 40 jaar, een maandloon).
 • Uitkeringen uit fondsen.
Nihilwaarderingen:
 • Algemene werkplekvoorzieningen (plant, printer, ect. op de werkplek).
 • Arbovoorzieningen (kan ook in de werkkamer van de woning van de werknemer zijn).
 • Consumpties op de werkplek (kleine consumpties, dus geen maaltijden).
 • Renteloze lening t.b.v. (elektrische) fiets of elektrische scooter.
 • Renteloze lening t.b.v. eigen woning.
 • Tijdelijke huisvesting.
 • Ter beschikking gestelde mobiele telefoons (indien het zakelijke gebruik meer dan 10% bedraagt), mede voor gebruik op de werkplek..
 • OV-kaart en voordeelurenkaart (mits zakelijk gebruikt).
 • Ter beschikking gestelde computers (> 7 inch), notebooks, gereedschap, ect. (mits het zakelijk gebruik minimaal 90% is).
 • Ter beschikking gestelde werkkleding.
 • Voordeel buiten dienstbetrekking (bv. fruitmand bij ziekte).

Vrije ruimte


Het eindheffingsloon dat na aanwijzing van de gerichte vrijstelling resteert, mag in de vrije ruimte van 1,2% van uw totale fiscale loonsom over 2015 worden ondergebracht.

Eindheffing van 80%


Over het eindheffingsloon dat daarna nog over blijft, betaald u als werkgever een eindheffing van 80%

Gebruikelijk?


U mag alleen vergoedingen of verstrekkingen als eindheffingsloon aanwijzen als het onderbrengen in de werkkostenregeling hiervan gebruikelijk is. zo wil men voorkomen dat hoge bonussen of een 13e maand in de vrije ruimte worden ondergebracht. De vergoeding of verstrekking die u aanwijst als eindheffingsloon mag niet meer dan 30% afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Tip. Vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400,- per werknemer per jaar worden als gebruikelijk aangemerkt en mogen dus in de vrije ruimte worden opgenomen.

Loonheffing


Toepassen werkkostenregeling bij holdingstructuur

als uw bedrijf is ondergebracht in een holdingstructuur, staat u als DGA meestal op de loonlijst bij de holding-BV, terwijl de overige werknemers bij de werk-BV in dienst zijn. Hoe zit het dan met werkkostenregeling?
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*