March 30, 2020

Coronavirus Update – 03

Afgelopen week hebben de Gemeenten hun websites opengesteld voor ZZP'ers om de aanvraag "Tegemoetkoming levensonderhoud", de BBbz-regeling, te kunnen doen. Helaas was uniformiteit ver te zoeken en iedere Gemeente had zijn eigen formulier en vragen. Ook waren websites niet ingericht op de grote toeloop. De aanvraag loopt tot 1 juni a.s.
March 24, 2020

Coronavirus Update – 02

Zoals u allen uit de media heeft vernomen heeft de regering diverse regelingen getroffen om de ondernemers te helpen. Inmiddels zijn ook de banken, gemeentelijke belastingen en (de meeste) verhuurders met soepele regelingen gekomen.
March 24, 2020

Coronavirus Update – 01

Zoals u allen uit de media heeft vernomen heeft de regering diverse regelingen getroffen om de ondernemers te helpen. Onderstaand een opsomming van de mogelijkheden.
March 24, 2020

Coronavirus

De gevolgen veroorzaakt door het het Coronavirus kan ook voor uw bedrijf directe gevolgen hebben. Daarom heeft de staat een aantal regelingen in het leven geroepen die misschien ook voor uw bedrijf van belang zijn.