June 18, 2020

Coronavirus Update – 09

TOELICHTING NIEUWE REGELINGEN NOW2.0 - regeling (tegemoetkoming loonkosten) Wordt met 3 maanden verlengd, nieuwe aanvragen vanaf 6 juli.Peildatum loonkosten is nu 15 mei 2020.
June 18, 2020

Storing opgelost

Het programma iMuis is weer online! Aangezien de bestanden op een nieuwe server zijn geplaatst, zien enkele schermen er anders uit. De werking blijft gewoon zoals voor u aangemaakt. Zou u toch zaken missen of niet herkenbaar zijn, laat mij dat s.v.p zo snel mogelijk weten, zodat de systeembeheerder dit kan oplossen.
May 25, 2020

Coronavirus Update – 08

EEN NIEUWE RONDE AAN STEUN VOOR BEDRIJFSLEVEN. NOW-regeling (tegemoetkoming loonkosten) Wordt met 3 maanden verlengd, nieuwe aanvragen vanaf 6 juli.Peildatum loonkosten is nu 15 mei 2020. De boete bij ontslag om economische redenen (was 50%) vervalt. Werkgevers mogen in 2020 geen bonussen of dividend uitkeren.
May 14, 2020

Coronavirus Update – 07

Wederom uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) Ondernemers met in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit kunnen nu ook aanspraak maken op TOGS regeling. De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval is met de geregistreerde nevenactiviteit. Men moet wel voldoen aan de minimumeisen qua omzetverlies en vaste lasten. De regeling is te vinden op http://www.rvo.nl/togs.