Aangifte en Toeslagen 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Onderstaande gegevens, indien bij u van toepassing,  zijn nodig om uw aangifte correct en volledig te kunnen invullen.

►Voorlopige aanslag(en) Inkomstenbelasting/premieheffing over 2017.
►Beschikkingen Toeslagen (Zorg-huur-kgb-ko) over 2017.

 
 

BOX 1                                                                                                                   
 • Jaaropgave(n) Werkgever / Uitkeringsinstantie
 • Jaaropgave(n) afkoop Pensioenen / Lijfrente 
   
   Lijfrente / aanvulling pensioen / arbeidsongeschiktheid
 • Betaalde premies
 • Polis
 • Jaaroverzicht pensioenfonds 
   
  Eigen woning
 • W.O.Z. waarde eigen woning , afgegeven door uw gemeente (peildatum 1-1- 2016)
 • Overzicht betaalde hypotheekrente met vermelding van restant schuld
 • Overzicht betaalde rente restant schuld ontstaan na 29 oktober 2012
 • Verhuisregeling hypotheek aftrek max. 3 jaar
 • Herleven hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur, ook max. 3 jaar.
 • Bij uitbreiding of nieuwe hypotheek nota notaris, taxateur en nota’s besteding,en hypotheek voorwaarden.
 • Bij aankoop van woning nota notaris en taxateur en hypotheekvoorwaarden. 
   
   
  Specifiek zorgkosten niet vergoed door zorgverzekering / wmo / awbz.
 • Genees- en heelkundige hulp (m.u.v. ooglaser behandelingen) mits medisch noodzakelijk (bv tandarts mits niet vergoed door zorgverzekering) of paramedicus onderbegeleiding van een arts.
 • Medicijnen op doktersvoorschrift of geregistreerd paramedicus(niet vergoed door zorgverzekering)
 • Hulpmiddelen, voor horen/lopen/spreken (niet vergoed door zorgverzekering/wmo/awbz)
 • Dieet kosten op doktersvoorschrift of diëtist.
 • Reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
 • Reiskosten regelmatig ziekenbezoek
 • Extra gezinshulp (NIET zijnde eigen bijdrage)
 • Extra kleding en beddengoed
 • Contributies groene kruis/patiëntenvereniging 
   
   
   
  -2-
   
   
   
   
  Niet meer aftrekbaar zijn:
 • Eigen risico
 • Eigen bijdrage gezinshulp
 • Huisapotheek
 • Brillen/contactlenzen/laserbehandelingen
 • Rollators/looprekken/krukken/steunen/scootmobielen/rolstoelen etc.
 • Cosmetische ingrepen
 • Aanvragen medische verklaring(en)
 • Voedingssupplementen/vitamines
 • IVF behandelingen nog maar beperkt aftrekbaar
 • Bovennatuurlijke geneeswijzen
 • Aanpassingen aan eigen woning 
   
  Alimentatie
 • Betalingen aan ex-partner(s)
 • Levensonderhoud kinderen niet meer aftrekbaar 
   
  Giften
 • Betaling aan erkende instellingen (ANBI instellingen bv, Foster Parents, Hartstichting etc), boven € 60,00.
   
   
  Studiekosten
 • Kosten voor studie met het oog op verwerven van inkomen, mits niet vergoed door werkgever en geen recht op studiefinanciering. Hoger als € 250 met een maximum van € 15.000 
   
   
   
   

BOX 3                                                                                                                                           

 • WOZ waarde tweede woning en/of (verhuurd) onroerend goed
 • Overzicht beleggingen en/of spaartegoeden indien ze meer bedragen als € 25.000,--  persoon jonger dan 65 jaar.
 • Overzicht schulden indien beleggingen/spaartegoeden meer als € 24.437,--bedragen.
   
   
   
TOESLAGEN                                                                                                                              
 • U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget voor 2017 aanvragen tot      1 september 2018.
   

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*