Corona Update (copy 01)

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F. te Heerlen.
Met deze update willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden hoe de overheid het bedrijfsleven met verschillende regelingen helpt. Heeft u vragen dan bel ons (045-5723120) of mail ons: info@mhmanagement.nl.
Zoals u allen uit de media heeft vernomen heeft de regering diverse regelingen getroffen om de ondernemers te helpen.  Inmiddels zijn ook de banken, gemeentelijke belastingen en (de meeste) verhuurders met soepele regelingen gekomen.

ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank
Deze vijf banken geven bedrijven 6 maanden ( van april tot en met september) uitstel van  rente en aflossing op hun lopende verplichtingen. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf in de kern gezond is. Dit geldt voor verplichtingen tot 2,5 miljoen.

ZZPérs, medice en vrije beroepen, Groot zakelijk.
Bij kredieten van meer dan 2,5 miljoen wordt gekeken naar steunoplossingen op maat. De genoemde doelgroepen dienen zichzelf te melden bij hun bank.
 
Hypotheken (Prive)
Klanten die door het coronavirus de betalingsverplichtingen van hun (prive) hypotheek niet kunnen nakomen, kunnen 3 maanden uitstel van rente en aflossing aanvragen bij hun hypotheekbank.

Uitstel van betalingen lokale belastingen
De vorderingen van alle gemeenten en waterschap werkende onder de BsGW worden 3 maanden opgeschort. Per direct worden de automatische incasso's stopgezet. Wilt u toch betalen dan gelieve zelf actie te ondernemen. Wordt er toch nog geld afgeboekt dan gelieve u met het BsGW contact op te nemen, via 088-8420420.

Uitvoering reeds aangekondigde regelingen.
De uitvoering van de Tijdelijke noodmaatregel  overbrugging voor werkbehoud (NOW) door het UWV is nog niet geregeld. Hopelijk komt er deze week meer duidelijkheid.
De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) heeft beloofd dat uiterlijk woensdag a.s. bij alle gemeenten in Nederland de loketten toegankelijk zijn voor de aanvraag van de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZPérs (vereenvoudigde Bbz-regeling).
De uitvoering van de tegemoetkoming ad € 4000,00 voor getroffen sectoren, door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ook nog niet geregeld.

Huur, inkoop- en kostennota's.
Veel verhuurders hebben al toegezegd de inning van de huur de komende maanden op te schorten. Vraag u verhuurder of hij ook bij u deze maatregel toepast. Praat ook met uw leveranciers als u verwacht dat u de openstaande nota's niet op tijd kunt betalen. Ga na van welke vaste kosten de betalingsafspraken vermoedelijk niet nagekomen kunnen worden. Neem nu al actie!
 
Tenslotte......
Komende week zullen wij onze klanten persoonlijk benaderen over welke mogelijkheden voor u en uw bedrijf gelden.
Houdt u mailbox in de gate.
 
Zodra er per regeling meer duidelijkheid  is zullen wij u op de hoogte houden. Heeft u vragen bel of mail ons. Zie ook;
 
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*