Corona Update (copy 07)

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F. te Heerlen.
Met deze update willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden hoe de overheid het bedrijfsleven met verschillende regelingen helpt. Heeft u vragen dan bel ons (045-5723120) of mail ons: info@mhmanagement.nl.
EEN NIEUWE RONDE AAN STEUN VOOR BEDRIJFSLEVEN.

NOW-regeling (tegemoetkoming loonkosten)
Wordt met 3 maanden verlengd, nieuwe aanvragen vanaf 6 juli.Peildatum loonkosten is nu 15 mei 2020.
De boete bij ontslag om economische redenen (was 50%) vervalt.
Werkgevers mogen in 2020 geen bonussen of dividend uitkeren.
Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.
De opslag werkgeverslasten wordt verhoogd van 30 naar 40%

TOZO ( inkomenssteun voor zelfstandige)
Wordt ook met 3 maanden verlengd, echter er komt nu wel een partnertoets.
Het inkomen van de partner telt dus nu wel mee.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB
Ter vervanging van de TOGS-regeling (gift van € 4000). Het gaat om een belastingvrije tegemoetkoming in de vaste lasten van maximaal € 20.000 in 3 maanden. Aanvrager moet minstens 30% omzetverlies hebben.
De omvang van de steun hangt af van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. Hoe de berekening er precies uitziet is nog niet bekend. Wij komen hier later op terug.

Fiscale maatregelen.
Ondernemers kunnen tot 1 september bijzonder uitstel van belastingbetaling blijven aanvragen. In eerste instantie voor 3 maanden, maar langer mag ook.
De versoepeling van het urencriterium is verlengd tot 1 september
Het verwachte verlies over 2020 dat voortvloeit uit de coronacrisis, mag in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 als coronareserve ten laste van de winst worden gebracht.. Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen hier geen gebruik van maken.

 
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*