Oktober

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F.
Voor vragen kunt u ons altijd bellen: 045-5723120. Of mail naar info@mhmanagement.nl.

 

6% of 9% btw, houd het simpel!
 
Zoals in het in 2017 gesloten regeerakkoord al is aangekondigd, is er in het Belastingpakket 2019 een wetsvoorstel om het lage btw-tarief per 1 januari 2019  te verhogen van 6 naar 9%. Het verlaagde btw-tarief is in Nederland van toepassing op een heel scala van goederen en diensten. We noemen er een paar: eten en drinken, boeken, hotelovernachtingen, diensten van fietsenmakers, schoenmakers, kappers en het schilderen en stukadoren van woningen. Er is nu meer zekerheid over de overgangsperiode.

Moment van levering/dienst.
U moet het btw-tarief toepassen zoals dat geldt op het moment dat u de goederen levert of u de dienst verricht. De factuurdatum en de besteldatum doen er niet toe. Er is een zogenaamde 'goedkeuring' gepubliceerd voor de overgangssituatie. Deze is nu ook opgenomen in de toelichting op het wetsvoorstel, waarvan wij aannemen dat dit door het parlement wordt aangenomen. U mag 6% btw factureren voor leveringen en diensten waar het lage btw-tarief voor geldt:
  • als er voor 1 januari 2019 betaald is;
  • bij leveringen of diensten die in 2019 of later worden verricht
Verhoging laag btw-tarief 1 januari 2019-overgangsregeling.
Dienst/levering in      Betaald in               BTW-% op factuur      Welk btw-tarief
2018                            Niet van belang       Niet van belang             6%
2019                            2018                         6%                                6%
2019                            2019                         6%                                9% (factuur corrigeren)
2019                            2018                         9%                                9%

Let op!
Factureert u abusievelijk 9% btw, dan moet u die volledig afdragen. De regel is immers dat alle gefactureerde btw moet worden afgedragen.

Niet zo simpel
De toezegging van de staatssecretaris lost niet alle overgangsproblemen op. Wanneer u in 2018 factureert, zou u de betalingsdatum moeten weten. Alleen als u er immers zeker van bent dat u de betaling nog ontvangt in 2018, kunt u zonder problemen 6% btw in rekening brengen.

Houd het simpel
In veel gevallen lijkt ons de meest praktische werkwijze als volgt. Spreek met uw klant af dat deze nog in 2018 vooruitbetaalt en dat u na ontvangst van de betaling een factuur uitreikt met daarop vermeld 6% btw. Is dit te omslachtig, gaat het om een klein bedrag of wil uw klant niet meewerken: breng dan gewoon 9% btw in rekening voor de leveringen en diensten die u volgend jaar (2019) verricht.

Factureer alleen nog 6% btw voor leveringen of diensten die u verricht in 2019 als de vooruitbetaling in 2018 zeker is. In andere gevallen geeft het te veel gedoe.
 


De transitievergoeding gecompenseerd
 

Als u een werknemer ontslaat wegens langdurige ziekte moet u hem een transitievergoeding betalen. Die vergoeding wordt nu gecompenseerd. Hoe zit dat?


Transitievergoeding
Als een werknemer twee jaar of langer ziek is geweest, kan dat ene reden zijn om hem te ontslaan. Maar, als u een ontslaat die twee jaar of langer bij u heeft gewerkt, moet u hem een transitievergoeding betalen. Daarover is veel commotie geweest, want de werkgever heeft immers ook al twee jaar het loon tijdens ziekte doorbetaald èn hij heeft zich moeten spannen om de werknemer te integreren. Een transitievergoeding is dan wel heel veel van het goede.

Compensatie
Er is nu een nieuwe wet aangenomen die voor deze gevallen compensatie voor de transitievergoeding regelt. De planning is dat deze wet in gaat op 1 april 2020 en wordt uitgevoerd door het UWV. Maar ook als u tussen 1 april 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte heeft betaald, kunt u compensatie aanvragen.
TIP: Zorg dat u alle benodigde gegevens bij elkaar heeft zodat u na 1 april de aanvraag kunt doen. Deze aanvraag moet uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV binnen zijn.

Welke informatie moet u overleggen?
De staatssecretaris heeft nu een conceptbesluit bekend gemaakt waaruit de regels voor de aanvraag blijken. De volgende informatie moet u zeker overleggen:
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de ontslagvergunning van het UWV;
  • de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter;
  • de vaststellingsovereenkomst i.v.m. een beëindiging met wederzijds goedvinden;
  • loonstroken waaruit het loon blijkt dat u tijdens ziekte aan de werknemer betaalde;
  • de gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding te berekenen;
  • het bewijs dat de transitievergoeding is betaald. Als u in termijnen betaalde, moet het duidelijk zijn dat de gehele vergoeding is voldaan.
Zorg dat u alle noodzakelijke stukken kunt overleggen aan het UWV. Niet alleen de arbeidsovereenkomst, maar ook loonstroken en betalingsbewijzen.
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*