Test

*|MC:SUBJECT|*
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F.
Voor vragen kunt u ons altijd bellen: 045-5723120. Of mail naar info@mhmanagement.nl.
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email

Welke medewerkers gaan er dankzij de verlaging van de belasting druk het meest op vooruit?

Nagenoeg alle groepen werknemers gaan er dankzij het verlagen van de belastingdruk in het nieuwe jaar op vooruit. Werknemers met een gemiddeld jaarinkomen (2100 euro bruto per maand) profiteren het meest van de wetswijzigingen uit het belastingplan van het kabinet. Deze groep ziet in het nieuwe jaar de grootste stijging op de salarisstrook en gaat dankzij het lager uitvallen van de loonheffingsdruk 869 euro netto meer overhouden op jaarbasis. Dat is een stijging van 4,1 procent ten opzichte van het netto jaarsalaris van deze groep in 2015. 

De werknemers met een gemiddeld jaarinkomen worden op de voet gevolgd door werknemers van 23 jaar of ouder met een minimumloon (1524,60 euro bruto per maand) wat betreft grootste procentuele stijging: zij zien in 2016 ruim 663 euro meer nettoloon op de salarisstrook. Dit resulteert in een stijging van 3,9 procent ten opzichte van het afgelopen jaar. 

Werknemers met een modaal inkomen (2740 euro bruto per maand) zijn hekkensluiter in de top 3 van grootste procentuele stijgers. De verlaging van de belastingdruk levert hen 2,7 procent of wel 706 euro meer op dan in 2015.

Het nieuwe belastingplan van het kabinet kreeg dinsdagavond voldoende steun in de Eerste Kamer nadat coalitiepartijen VVD en PvdA een deal sloten met D66. Hierop hebben we bij Loket.nl op basis van onze eigen salarisdata gekeken welke gevolgen dit heeft voor de salarisstrook van medewerkers in 2016. 

Het resultaat van de verlaging van de belastingdruk voor inkomens is berekend op basis van een gelijkblijvend salaris (behoudens aanpassing minimumloon). De cijfers zijn exclusief cao, pensioen- en sectorregelingen en gelden voor medewerkers bij wie de loonheffingskorting wordt toegepast. Bij inkomen waarop geen loonheffingskorting wordt toegepast, zijn de netto verschillen tussen 2015 en 2016 beperkt. 

De berekeningen zijn gebaseerd op het belastingplan 2016 en de rekenregels 2016.

Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*