Personeels- en salarisadministratie

De eisen die de wet en de uitvoeringsorganisaties aan een salarisadministratie stellen worden alsmaar complexer. Voor u een last, voor ons dagelijks werk. De MHM salarisadministratie is een complete salarisservice voor de personeels- en salarisadministratie.

MHM kan eveneens alle hiermee samenhangende aangiften en meldingen verrichten.

MHM stelt samen met u de arbeidsovereenkomsten op en zorgt ervoor dat deze aan de laatste juridische eisen voldoen.
U levert de gegevens van uw bedrijf en uw werknemers, eventueel online, aan op de daarvoor bestemde formulieren. MHM verwerkt deze gegevens en stuurt u een uitdraai ter controle.
Specifieke bedrijfregelingen worden, binnen de wettelijke kaders, naar uw wensen ingevoerd.
Na elke periodieke salarisrun ontvangt u van ons salarisstroken en een betaallijst.
Een loonkostenoverzicht en journaalpost behoren uiteraard tot de mogelijkheden.
MHM kan, indien gewenst, een sepa- bestand voor Electronic Banking aanleveren. U hoeft slechts dit bestand binnen uw banksoftware te importeren.
MHM verzorgt uw loonaangiftes conform de laatste wettelijke eisen.
MHM kan, om het u makkelijk te maken, alle aan-/af-/ziek- en herstelmeldingen aan uw Arbo-dienst en/of UWV verrichten. Ook de declaraties bij uw ziekteverzuimverzekering kunnen door ons verzorgt worden.
Indien uw administratie bij MHM wordt uitgevoerd, worden de journaalposten automatisch verwerkt.
Uiteraard zijn wij het aanspreekpunt voor al uw personele vraagstukken. Ook kunnen we u tegen gereduceerd tarief juridische bijstand verzorgen.


Lees meer over "Mijn Loondossier"MHM Financieel & Fiscaal advies

Samen met u bepalen wij hoe uw administratie moet worden opgezet, verwerkt en beheerd. Wat doet u zelf, wat doen wij voor u.Wat doen wij?

Accountancy
Consultancy
Fiscalisten
Online boekhouden
Personeels administratie
••Mijn Loondossier
Mijn MHM Dossier
© MHM Advies All Rights Reserved | Ontwerp en realisatie door PCV te Heerlen | Links Algemene leveringsvoorwaarden | Privacy Statement