May 14, 2020

Coronavirus Update – 07

Wederom uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) Ondernemers met in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit kunnen nu ook aanspraak maken op TOGS regeling. De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval is met de geregistreerde nevenactiviteit. Men moet wel voldoen aan de minimumeisen qua omzetverlies en vaste lasten. De regeling is te vinden op http://www.rvo.nl/togs.
April 17, 2020

Coronavirus Update – 06

Uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) Vanaf vandaag zijn de bestaande regels aangevuld met ook enkele beroepsgroepen zonder specifieke code in het Handelsregister, bijvoorbeeld tattooshops. Ook zijn kleinere MKB bedrijven in de food, dienstverlening zoals taxi's, paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden en evenementen toegevoegd.
April 17, 2020

Coronavirus Update – 05

Vereenvoudiging bijzonder uitstel van betaling belastingen
April 7, 2020

Coronavirus Update – 04

Tijdelijke Noodmaartregel Overbruggung Werkgelegenheid (NOW) Het UWV opent vandaag het NOW-loket om 9.00 uur. Ze verwachten 10 duizenden aanvragen per dag, dus houdt ook hier rekening met vertragingen. De verwachting van de overheid is dat 100 tot 150 duizend bedrijven gebruik zullen gaan maken van deze regeling.